• PARGI KESKUS E–L 10–20, P 10–19
  • COOP Maksimarket E–P 8–22

Kampaania reeglid: SPA Puhkus 2-le

30.09.2020

Pargi Keskuse poolt läbiviidava tarbijaloterii ,,SPA Puhkus 2-le” (edaspidi Kampaania) reeglid:

1. Kampaaniat korraldab Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus OÜ, reg nr 14389312, aadress Keskväljak 4, Jõhvi vald, Jõhvi linn, 41531. Kontakttelefon 4841001, e-post: info@pargikeskus.com ( edaspidi Korraldaja).

2. Kampaania kehtivusperiood on 01.10.2020-30.10.2020, võitjate väljakuulutamise lõpptähtaeg on 30.10.2020

3. Kampaania võitudeks on üks (1) Toila Spa spapakett kahele 2 ööd

4. Kampaanias osalevad kõik Pargi Keskuses ( aadress Puru tee 1, Jõhvi) tegutsevatest kauplustes, restoranides või teeninduskohtades Kampaania kehtivusperioodil sooritatud ostude eest paberil väljastatud ostutšekid ( edaspidi Kampaaniatšekk), mille ostusumma ületab 30€ koos käibemaksuga.

Kampaaniatšekile peab olema loetavalt märgitud osaleja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress. Juhul, kui eeltoodud andmed on puudulikud või kirjutatud loetamatult, kaotab vastav Kampaaniatšekk Kampaanias osalemise õiguse. Osaleja paneb Kampaaniatšeki(d) Pargi keskuse koridoris seisvasse Kampaania kleebistega dekoreeritud loosikasti.

Kampaanias võivad osaleda kõik täisealised isikud, kes täidavad Kampaania reegleid, välja arvatus:
– Korraldaja töötajad ja Kampaania korraldamisega seotud koostööpartnerid
– Pargi Keskuse üürnikuks olevate kaupluste töötajad.

5. Kampaania võitjad selgitatakse loosimise teel 30.10.2020 loosimiskasti paigutatud Kampaaniatšekkide vahel välja. Loosimine toimub avalikult Pargi Keskuse koridoris. Loosimise viivad läbi Korraldaja poolt määratud volitatud isikud ja loosi tõmbaja valitakse juhuslikkuse alusel Pargi Keskuse külastajate seast. Korraldaja esindajad kontrollivad kohapeal võitnud Kampaaniatšeki vastavust Kampaania reeglitele ja juhul, kui tuvastatakse, et antud Kampaaniatšekk ei vasta Kampaania reeglitele, korraldatakse uus loos, kuni korrektse Kampaaniatšeki loosimiseni

6. Kampaania võitjatel on kohustus võidu ametlikuks vormistamiseks Korraldaja poolt teatatud kohta kokkulepitud ajal hiljemalt 13.11.2020. Juhul, kui võitja ei tule oma võitu vormistama kokkulepitud ajal ilma mõjuva põhjuseta, kaotab ta õiguse võidule. Korraldajal on kohustus väljastada võidud ainult võitnud Kampaaniatšekil registreeritud isiku dokumendi alusel.

7. Kampaaniaga seotud pretensioonid lahendab Korraldaja, kaasates vajadusel sõltumatu audiitori. Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid peavad olema esitatud Korraldajale kirjalikult punktis 1 toodud kontaktidel hiljemalt 1 kuu jooksul vastava pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemise päevast, kuid igal juhul mitte hiljem kui 30.11.2020.

8. Kampaanias osaleja nõustub loosis osalemise korral enda ees- ja perekonnanime ning võitmise fakti avalikustamisega Korraldaja turunduskanalites. Isikuandmeid kasutatakse ainult loosimiste läbiviimistel. Peale Autoloosis Kampaaniatšekid iskuandmetega hävitatakse.

9. Kõik ,, SPA Puhkus 2-le” kampaanias nõuetekohased Kampaaniatšekid paigutatakse Korraldaja poolt määratud volitatud isiku poolt Dacia Dusteri avatud akna vahelt sisse ning need Kampaaniatšekid osalevad ka Pargi Keskuse tarbijaloterii ,,Võida Dacia Duster päriseks” vaheloosimisel.

Kinnitatud Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus OÜ tegevjuhi poolt 30.09.2020

TAGASISIDE