• PARGI KESKUS E–L 10–20, P 10–19
  • COOP Maksimarket E–P 8–22

Kampaania reeglid: Võida Dacia Duster päriseks!

20.12.2019

Pargi Keskuse poolt läbiviidava tarbijaloterii “Võida Dacia Duster päriseks!” (edaspidi Kampaania) reeglid:

1. Kampaaniat korraldab Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus OÜ, reg nr 14389312, aadress Keskväljak 4, Jõhvi vald, Jõhvi linn, 41531. Kontakttelefon 4841001, e-post: info@pargikeskus.com (edaspidi Korraldaja).

2. Kampaania kehtivusperiood on 29.11.2019 – 30.11.2020, millele lisandub loosimiste ja võitjate väljakuulutamise aeg lõpptähtajaga 31.12.2020 (vt. Reeglite p 7).

3. Kampaania võidufondi kogusuurus on 9900 eurot.

4. Kampaania võitudeks on üks (1) sõiduauto Dacia Duster väärtusega 8800 eurot (edaspidi Kampaania auto) ja üksteist (11) Pargi Keskuse kinkekaarti väärtusega 100 eurot, koguväärtusega 1100 eurot.

5. Kampaanias osalevad kõik Pargi Keskuses (aadress Puru tee 1, Jõhvi) tegutsevates kauplustes, restoranides või teeninduskohtades Kampaania kehtivusperioodil sooritatud ostude eest paberil väljastatud ostutšekid (edaspidi Kampaaniatšekk).

Kampaaniatšekile peab olema loetavalt märgitud osaleja ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-posti aadress. Juhul, kui eeltoodud andmed on puudulikud või kirjutatud loetamatult, kaotab vastav Kampaaniatšekk Kampaanias osalemise õiguse.

Osaleja paneb Kampaaniatšek(id) Pargi Keskuse aatriumis seisva ja Kampaania kleebistega dekoreeritud Dacia Dusteri osaliselt avatud akna vahelt sisse. Auto uksed on lukustatud ja Kampaaniatšekke saab autost eemaldada ainult Korraldaja.

Kampaanias võivad osaleda kõik täisealised isikud, kes täidavad Kampaania reegleid, välja arvatud:
– Korraldaja töötajad ja Kampaania korraldamisega seotud koostööpartnerid
– Pargi Keskuse üürnikuks olevate kaupluste töötajad.

6. Kampaania võitja selgitatakse välja vaheloosimiste teel. Iga kampaania perioodi kalendrikuule järgneval kuul loositakse Kampaania autosse jäetud ja loosimiskonteinerisse paigutatud Kampaaniatšekkide vahel välja üks vahevõitja, kes saab endale sümboolse võtmehoidja vastava kuu numbriga ja omandab õiguse osaleda 5.12.2020 toimuval lõpploosimisel. Vaheloosimised toimuvad avalikult Pargi Keskuse aatriumis kl 13.00 alljärgnevatel kuupäevadel: 11.01.2020, 8.02.2020, 7.03.2020, 11.04.2020, 9.05.2020, 6.06.2020, 11.07.2020, 8.08.2020, 5.09.2020, 10.10.2020, 7.11.2020, 3.12.2020. Vaheloosimised viivad läbi Korraldaja poolt määratud volitatud isikud ja loosi tõmbaja valitakse juhuslikkuse alusel pealtvaatajate seast. Korraldaja esindajad kontrollivad koha peal võitnud Kampaaniatšeki vastavust Kampaania reeglitele ja juhul, kui tuvastatakse, et antud Kampaaniatšekk ei vasta Kampaania reeglitele, korraldatakse uus loos, kuni korrektse Kampaaniatšeki loosimiseni. Vaheloosimise läbiviimise ajaks katkestatakse Kampaaniatšekkide kogumine loosiautosse. Vahetult pärast igat vaheloosimist eemaldab Korraldaja Kampaania autost antud vaheloosimisel osalenud Kampaaniatšekid ja need enam järgmise kuu loosimises ei osale. Vahetult pärast vaheloosimise läbiviimist ja loosimises juba osalenud Kampaaniatšekkide eemaldamist algab uus Kampaaniatšekkide kogumine, mis kestab kuni järgmise vaheloosimiseni.

7. Kampaania lõpploosimine toimub avalikult Pargi Keskuse aatriumis 5.12.2020 kl 15.00. Lõpploosimine viiakse läbi kõikide vaheloosimiste võitjate vahel selliselt, et iga vahevõitja võtab omal valikul kaheteistkümne (12) väliselt ühesuguse autovõtme seast ühe võtme ja proovib sellega autot avada. Üks võti kaheteistkümnest on tegelik auto võti ja selle võtme võitja saab Kampaania auto omanikuks. Vahevõitjad võtavad loosivõtmed samas järjekorras nagu nad on Kampaania perioodi jooksul välja loositud ja proovivad võtme sobivust kohe pärast selle võtmist. Loosimine kestab kuni võiduvõtme leidmiseni. Kõik vahevõitjad, kes ei võitnud peaauhinda, saavad lohutusauhinnaks Pargi Keskuse 100 euro väärtuses kinkekaardi, mis antakse vahevõitjatele üle lõpploosimise päeval.

8. Kampaania auto võitjal on kohustus ilmuda võid ametlikuks vormistamiseks Korraldaja poolt teatatud kohta kokkulepitud ajal hiljemalt 31.12.2020. Juhul kui võitja ei tule oma võitu vormistama kokkulepitud ajal ilma mõjuva põhjuseta või hiljemalt 31.12.2020, kaotab ta õiguse võidule. Korraldajal on kohustus vormistada Kampaania auto ainult võitnud Kampaaniatšekil registreeritud isiku nimele ja võitja ei saa nõuda võidu vormistamist teise isiku nimele. Kampaania võitja nõustub kasutama autot kuue (6) kuu vältel võidu vormistamise päevast Korraldaja poolt paigaldatud kleebistega ja tal ei ole õigust neid iseseisvalt eemaldada.

9. Kampaaniaga seotud pretensioonid lahendab Korraldaja, kaasates vajadusel sõltumatu audiitori. Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid peavad olema esitatud Korraldajale kirjalikult punktis 1 toodud kontaktidel hiljemalt 1 kuu jooksul vastava pretensiooni aluseks oleva asjaolu ilmnemise päevast, kuid igal juhul mitte hiljem kui 31.12.2020.

10. Kampaanias osaleja nõustub vaheloosimistel ja/või lõpploosimisel võitmise korral enda ees- ja perekonnanime ning võitmise fakti avalikustamisega Korraldaja turunduskanalites.

Kinnitatud Jõhvi Pargi Arendus Kaubandus OÜ juhatuse otsusega 29.11.2019.

TAGASISIDE